Työryhmän asettaminen OM/2020/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00

Oikeusministeriö

Ohjausryhmän asettaminen kansalliskielistrategian valmisteluun

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Anna Kiiskinen, p. 029 5150134

Asia

Valtioneuvosto asettaa pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa tarkoitetun uuden kansalliskielistrategian valmisteluun ohjausryhmän toimikaudeksi 14.1. - 31.12.2021. Ohjausryhmän ja sen sihteeristön tulee liitteessä kuvatulla tavalla valmistella ehdotus uudeksi kansalliskielistrategiaksi. KOKOONPANO: Puheenjohtaja Pääministeri Sanna Marin Varapuheenjohtajat Ensimmäinen varapuheenjohtaja oikeusministeri Anna-Maja Henriksson Toinen varapuheenjohtaja valtiosihteeri Henrik Haapajärvi Jäsenet Ulkoministeri Pekka Haavisto ja varajäsen valtiosihteeri Johanna Sumuvuori Opetusministeri Jussi Saramo ja varajäsen erityisavustaja Dan Koivulaakso Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko ja varajäsen valtiosihteeri Tuomo Puumala Pysyvät asiantuntijat Johtaja Ulla-Maija Forsberg, Kotimaisten kielten keskus Toimitusjohtaja Minna Karhunen, Suomen Kuntaliitto ry Pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Opetushallitus Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila, Yleisradio Toimitusjohtaja Kjell Skoglund, Suomalais-ruotsalainen kauppakamari Folktingssekreterare Christina Gestrin, Svenska Finlands folkting Ensimmäinen varapuheenjohtaja Anni Koivisto, Saamelaiskäräjät Senior rättssakkunnig Niclas Slotte, Ålands landskapsregering Ohjausryhmän sihteeri nimetään oikeusministeriöstä ja asiantuntijasihteereiksi nimetään edustajat opetus- ja kulttuuriministeriöstä, valtiovarainministeriöstä ja sisäministeriöstä.

Esitys

Valtioneuvosto asettaa kansalliskielistrategian ohjausryhmän toimikaudeksi 14.1. - 31.12.2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.