Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 VN 2/2021

Istunnon ajankohta 14.1.2021 13.00

14.1.2021 13.56 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.