Valtion takaukset STM/2021/2

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.1.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Vakuutustakuun myöntäminen Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Saara Rahko, Hallitussihteeri p.029 5163126
Asia

Valtioneuvostolle esitetään, että se antaisi vastavakuuksia vaatimatta Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle (vakuutusyhtiö) 27 miljoonan euron suuruisen vakuutustakuun covid-19-rokotteiden vakuuttamiseksi ajalle 1.1.2021-31.12.2021. Vakuutustakuu kattaisi vakuutusyhtiön 1.1.2021 lukien voimassaolevien ehtojen mukaisesta lääkevahinkovakuutuksesta korvattavat henkilövahingot, jotka johtuvat vuonna 2021 Euroopan Unionin yhteishankintamekanismin kautta hankittujen covid-19-taudin ehkäisemiseksi annetuista rokotteista Suomessa, siltä osin kuin vahinkojen korvauskulujen yhteenlaskettu kokonaismäärä (korvauskulujen bruttomäärä) vakuutusehdoissa määriteltyä vahinkotapahtumaa tai sarjavahinkoa kohden ylittää yhtiön omalla vastuulla pitämän 3 miljoonaa euroa. Valtioneuvostolle esitetään lisäksi, että takuun myöntämisestä perittäisiin 270 000 euron suuruinen takuumaksu. Eduskunta hyväksyi lain valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (1058/2020) 11.12.2020. Laki tuli voimaan 1.1.2021. Lain mukaan valtioneuvosto voi myöntää määräämillään ehdoilla ja vastavakuutta vaatimatta valtiontakuun (vakuutustakuun) vakuutusyhtiön antamalle henkilövakuutukselle sitä osin kuin siitä korvataan covid-19-tautiin sairastumisen ehkäisemiseksi Suomessa annettavien rokotteiden aiheuttamia henkilövahinkoja. Lain nojalla annettiin 21.12.2020 sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtiontakuusta covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi (1120/2020), joka niin ikään tuli voimaan 1.1.2021. Asia on valmisteltu yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa.

Esitys
Valtioneuvosto päättää antaa vastavakuuksia vaatimatta 27 miljoonan euron suuruisen valtiontakuun Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle covid-19-rokotteen vakuuttamiseksi ja päättää, että valtiontakuusta peritään 270 000 euron suuruinen takuumaksu
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle annettava vakuutustakuu olisi 27 miljoonaa euroa. Lääkevahinkovakuutusyhtiö vastaisi kolmen miljoonan euron omapidätysrajan alle jäävistä ehtojen mukaisista vahinko- tai sarjavahinkokohtaisista korvauksista. Lääkevahinkovakuutusyhtiön vakuutusehdoissa määritelty 30 miljoonan euron vakuutusmäärä sisältää myös muut kuin covid-19-rokotteen aiheuttamat lääke- ja rokotevahingot.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen