Valtioneuvoston päätös SM/2021/5

« Valtioneuvoston yleisistunto 22.1.2021 19.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. +358 295 421 608

Asia

Valtioneuvosto teki 11.9.2020 päätöksen rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 19.9.–18.10.2020 covid-19-tartuntatautiepidemian toisesta aallosta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi. Päätökseen on tehty sisällöllisiä muutoksia ja päätöksen voimassaoloa on jatkettu 24.9.2020, 1.10.2020, 8.10.2020, 5.11.2020, 19.11.2020, 10.12.2020 ja 7.1.2021 tehdyillä päätöksillä. Päätös on tällä hetkellä voimassa 9.2.2021 asti.

 

Rajavalvonta oli palautettuna sisärajoille myös 19.3.–18.9.2020 valtioneuvoston 17.3.2020, 24.3.2020, 7.4.2020, 7.5.2020, 20.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020, 23.7.2020, 6.8.2020 ja 20.8.2020 tekemien päätösten mukaisesti.

 

Covid-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen, eikä riittäviä toimenpiteitä sisärajavalvonnan korvaamiseksi ole vielä käytettävissä. Tämän vuoksi sisärajavalvontaa olisi välttämätöntä jatkaa 25.2.2021 asti.

 

Epidemiologiseen arvioon perustuen 7.1.2021 tehtyä päätöstä muutettaisiin niin, että maahantulo työssäkäynnin perusteella olisi rajoitettu vain välttämättömään. Tällä tarkoitettaisiin yhteiskunnan toimivuuden ja huoltovarmuuden kannalta merkittävää työtä sekä tiettyjä erikseen mainittuja erityisryhmiä. Lisäksi rajanylitysliikenteen rajoitukset palautettaisiin rajayhteisöjen asukkaille.

 

Päätöksen sisältö olisi 27.1.2021 alkaen seuraava:

 

Sisärajavalvonta on palautettu covid-19-tartuntatautiepidemian toisesta aallosta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi 25.2.2021 asti Suomen ja kaikkien Schengen-maiden välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

 

Henkilöliikenteelle tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu ja muu välttämätön syy.

 

Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu.

 

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan rajanylityspaikkoja ovat

 

Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla:

 

- Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

 

Suomen ja Norjan välisellä maarajalla:

 

- Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

 

lentoliikenteessä:

 

- Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

- Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet)

 

vesiliikenteessä:

 

- Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

 

Sisärajan voi ylittää Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisillä rajajoilla jäätä pitkin ilman rantautumista toisen valtion alueelle. Lisäksi saamelaiset voivat ylittää Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan (järvet mukaan lukien) ja rajajoet myös muualta kuin tässä päätöksessä mainittujen rajanylityspaikkojen kautta. Saamelaisten edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan oikeuta ylittämään rajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, lukuun ottamatta maastoajoneuvoja.

 

Sisärajavalvonta voidaan kohdentaa sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja terveydenhuoltoviranomaisten yhteisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 7.1.2021 tehdyn päätöksen muuttamisesta 27.1.2021 alkaen ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta 25.2.2021 asti (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Päätöksen mukainen sisärajavalvonta aiheuttaa Rajavartiolaitokselle noin 280 000 euron lisäkustannukset viikossa. Sisärajavalvonnan aiheuttamat lisäkustannukset Rajavartiolaitokselle ovat olleet tähän asti 2020–2021 noin 20,3 miljoonaa euroa. Lisärahoitusta myönnettiin vuoden 2020 lisäbudjeteissa noin 16,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 varsinaisessa talousarviossa ei ole huomioitu sisärajavalvonnan jatkumisesta aiheutuvia lisäkustannuksia. Sisärajavalvonnasta aiheutui vuonna 2020 poliisille noin 390 000 euron lisäkustannukset ja Tullille noin 165 000 euron lisäkustannukset. Sisärajavalvonnalla on myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa liikenteen toimijoihin sekä ulkomaisen matkailukysynnän kautta myös ravintola- ja majoituspalveluihin, kauppaan, rakentamiseen ja elintarviketeollisuuteen. VIRANOMAISTEN TOIMINTA: Rajavartiolaitos vastaa pääosin sisärajavalvonnan suorittamisesta. Päätös edellyttää Rajavartiolaitoksen henkilövoimavarojen kohdentamista muista lakisääteisistä tehtävistä sisärajavalvontaan. Sisärajavalvonta heikentää tilapäisesti Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ulkorajoilla ja merellisissä turvallisuustehtävissä. Poliisi ja Tulli osallistuvat sisärajavalvontaan niillä rajanylityspaikoilla, joilla ne muutoinkin toimivat. RAJANYLITTÄJÄT: Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä päätöksessä mainittuja rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Päätös ei merkitse muutosta velvollisuuteen pitää mukana matkustusasiakirjoja. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja ulkomaalaislaissa. Jos rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä, hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.