Muutos neuvoston kokoonpanossa OKM/2021/6

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Tekijänoikeusneuvoston kokoonpanon muuttaminen 14.10.2021 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jorma Waldén, Johtaja p.+35 8295330338
Asia
Lakiasiainpäällikkö Lottaliina Pokkinen on ilmoittanut jättävänsä neuvoston jäsenen tehtävät 31.12.2020. Suomen Muusikkojen Liitto ry on ehdottanut Pokkisen tilalle tekijänoikeusneuvoston jäseneksi juristi Mirkka Kivilehtoa.
Esitys
Valtioneuvosto vapauttaa lakiasiainpäällikkö Lottaliina Pokkisen tekijänoikeusneuvoston jäsenen tehtävistä 4.2.2021 alkaen ja määrää hänen tilalleen samasta ajankohdasta lukien juristi Mirkka Kivilehdon tekijänoikeusneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio