Ohjelmat MMM/2021/25

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.2.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 muuttaminen

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo Halonen, Neuvotteleva virkamies p.029 5162411
Asia
Hyväksytään Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 muutosehdotus lähetettäväksi Euroopan komission hyväksyttäväksi.
Esitys
Valtioneuvosto hyväksyy Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014−2020 muutosehdotuksen lähetettäväksi Euroopan komissiolle hyväksyttäväksi (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä esitetään muutettavaksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman rahoitussuunnitelmaa ohjelman toteutumisen ja arvioitujen tulevaisuuden tarpeiden perusteella. Painopisteestä 2 eli vesiviljelystä siirrettäisiin rahoitusta 340 000 euroa tekniseen tukeen sekä 60 000 euroa paikallisten toimintaryhmien tarpeisiin. Painopisteestä 3 siirrettäisiin 60 000 euroa paikallisen kehittämisen painopisteeseen ja 93 323 euroa painopisteeseen 5 jalostuksen investointitoimiin. Painopisteeseen 4 eli paikalliseen kehittämiseen lisättävä rahoitus kohdistuu Ahvenanmaan toimialueelle. Painopisteessä 5 kalatuotteiden varastointitukeen kohdennettua rahoitusta siirretään 529 523 euroa jalostuksen ja markkinoinnin toimenpiteisiin. Lisäksi painopisteen 1 sisällä tehdään muutoksia rahoituksen kohdentamiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen