Viran täyttäminen OM/2021/39

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi asessori, hovioikeuden esittelijä Marleena Krista Helena Tuikkala Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Päivi Marja-Liisa Taulaniemi

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan asessori, hovioikeuden esittelijän Marleena Krista Helena Tuikkalan 1.5.2021 lukien ja Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Päivi Marja-Liisa Taulaniemen 1.4.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.