Viran täyttäminen OM/2021/42

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden kahden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hallinto-oikeustuomari Jukka Olli Korolainen Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi vakuutusoikeustuomari Antti Samuli Huotari Virkoihin 3) esitetään nimitettäviksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Outi Elina Sandberg ja määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Heli-Anna Haukilahti

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää Itä-Suomen hallinto-oikeuden hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Jukka Olli Korolaisen 1.4.2021 lukien, vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan vakuutusoikeustuomari Antti Samuli Huotarin 1.5.2021 lukien ja vakuutusoikeuden ensimmäiseen täytettävään vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Outi Elina Sandbergin 1.5.2021 lukien ja toiseen täytettävään virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Heli-Anna Haukilahden 1.5.2021 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virat 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.