Valtioneuvoston asetus YM/2021/14

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Jorma Pietiläinen, Ylitarkastaja, esittelijä p.+35 8295250228
Asia
Asuntosäästöpalkkiojärjestelmän (ASP) mukaisten korkotukilainojen enimmäismääriä ehdotetaan tarkistettavaksi samalla kun nykyinen 3-portainen kuntajako muutettaisiin 4-portaiseksi. Helsingissä lainan enimmäismäärä nousisi 180 000 eurosta 215 000 euroon, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla 145 000 eurosta 160 000 euroon, Tampereella ja Turussa (uusi kuntaryhmä 3) 115 000 eurosta 140 000 euroon sekä muissa kunnissa 115 000 eurosta 120 000 euroon. Asetuksen ehdotetaan tulevan voimaan 15.4.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen 1 a §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
ASP-lainat tukevat omaehtoisen asumisen järjestämistä ja asumiskustannusten kohtuullisuutta tarjoamalla korkosuojaa yksittäisille omistusasujille tilanteessa, jossa korkotaso nousee. Enimmäismäärien nostaminen vastaamaan asuntojen nykyistä hintatasoa parantaa mahdollisuuksia käyttää ASP-lainaa ensiasunnon hankintaan. ASP-säästäminen kannustaa hankkimaan omistusasunnon ja siirtää jossain määrin kysyntää vuokra-asunnoista omistusasuntoihin eli toisaalta helpottaa vuokramarkkinoita, toisaalta lisää ensiasuntojen kysyntää. ASP-korkotukilainojen enimmäismäärien nostaminen turvaa nykyisten ASP-säästäjien asemaa niin, että heidän asemansa asuntomarkkinoilla säilyy suunnilleen samalla tasolla kuin aikaisemmin. ASP-järjestelmästä aiheutuvat menot maksetaan valtion asuntorahaston varoista. Olettamalla, että ehdotuksen toteuttamisen jälkeen keskimääräinen uusi ASP-laina olisi 200 000 euroa ja yleinen korkotaso selvästi nykyistä korkeampi 4 %, syntyisi tuhannesta uudesta ASP-lainasta kustannuksia maksettuina korkotukina arviolta noin 3 miljoonaa euroa 10 vuoden aikana eli noin 0,3 miljoonaa euroa vuodessa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen