Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/18

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 13/2021 vp; EV 15/2021 vp)

HE 13/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Hallitussihteeri Anu Kangasjärvi, p. +358 295 163 224

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.