Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/18

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 13/2021 vp; EV 15/2021 vp)

HE 13/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Anu Kangasjärvi, Hallitussihteeri p.029 5163224
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 27 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen