Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/21

« Tasavallan presidentin esittely 26.3.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi tartuntatautilain 16 ja 22 §:n muuttamisesta (HE 15/2021 vp; EV 22/2021 vp)

HE 15/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Katajamäki, Hallitusneuvos p.029 5163329
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tartuntatautilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 29 päivänä maaliskuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen