Virkavapauden myöntäminen SM/2021/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Sisäministeriö

Virkavapauden myöntäminen sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajalle

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Tuija Saari, Johtava asiantuntija, esittelijä p.029 5488566
Asia
Sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtaja Sanna Heikinheimo on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin palkatonta virkavapautta poliisijohtajan virasta ajalle 1.4.2021-30.9.2025 Poliisihallituksen poliisitoimintayksikön poliisijohtajan tehtävien hoitamista varten.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää poliisijohtaja Sanna Heikinheimolle palkatonta virkavapautta sisäministeriön poliisiosaston poliisijohtajan virasta ajalle 1.4.2021 - 30.9.2025.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen