Virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen PLM/2021/18

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaisen virkasuhteen täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Esitys
Valtioneuvosto nimittää puolustusministeriön hallitussihteerin määräaikaiseen virkasuhteeseen (vaativuusluokka 12) oikeustieteen maisteri Sabina Mansurowin ajalle 1.4.2021-31.12.2022, kuitenkin enintään siksi ajaksi, jonka viran vakinainen haltija on virkavapaalla
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.