Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausuma SM/2021/23

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.3.2021 13.00

Sisäministeriö

a) Eduskunnan kirjelmä eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta (Seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus) (EK 5/2021 vp; KAA 5/2019 vp) b) Eduskunnan kirjelmään sisältyvä lausuma

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Roope Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5488362
Asia
Eduskunta on hylännyt seksuaalirikoksesta Suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttamista ja karkoitusta koskevan kansalaisaloitteen. Eduskunta on kirjelmässään ilmoittanut hyväksyneensä seuraavan lausuman: Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii seksuaalirikoksiin ja törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten nopeasta ja tehokkaasta maasta poistamisesta sekä varmistaa muutoinkin kansalaisten turvallisuuden tunteen, rikosten uhrien ja asianosaisen itsensä oikeusturvan parantamiseksi entistä sujuvammat käsittelyprosessit rikosasioissa sekä antaa hallintovaliokunnalle selvityksen tehdyistä toimenpiteistä ja niiden tuloksista vuoden 2022 syysistuntokauden alkuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän eduskunnan käsittelemän kansalaisaloitteen johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen