Valtioneuvoston asetus STM/2021/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.4.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Liisa Holopainen, Hallitussihteeri p.029 5163593
Asia
Asetusehdotus sisältää tarkentavia säännöksiä korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan tehtävistä, kokoonpanosta sekä asettamisesta. Lisäksi asetusehdotus sisältää säännökset neuvottelukunnan sihteeristöistä ja jaostoista sekä asioiden käsittelystä. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9 päivänä huhtikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnasta
Vaikutukset
Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon neuvottelukunnan yleisenä tehtävä on arvioida ja seurata korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistä ja tuottamista. Neuvottelukunta osaltaan edistää ja kehittää korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuoltoa sekä opiskeluterveydenhuollon ja muun terveydenhuollon yhteensovittamista. Esityksellä ei ole vaikutuksia valtion tai kuntien talouteen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen