Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/6

« Tasavallan presidentin esittely 21.5.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 5/2021 vp; EV 39/2021 vp)

HE 5/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Eriika Melkas, p. +35 8295047134
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kioton mekanismien käytöstä annetun lain 7 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 24 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen