Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/52

« Tasavallan presidentin esittely 21.5.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 43/2021 vp; EV 46/2021 vp)

HE 43/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Hallitussihteeri Meri Pensamo, p. +35 8295047226
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen