Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2021/71

« Tasavallan presidentin esittely 21.5.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdyn yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Heidi Mäntylä, p. 029 5342073

Asia

Suurlähettiläs Teemu Tannerille tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Anu-Eerika Viljaselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa yleissopimus kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä.

Esitys

Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Teemu Tannerin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Anu-Eerika Viljasen allekirjoittamaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdyn yleissopimuksen

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.