Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen LVM/2021/71

« Tasavallan presidentin esittely 21.5.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdyn yleissopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Neuvotteleva virkamies Heidi Mäntylä, p. 029 5342073
Asia
Suurlähettiläs Teemu Tannerille tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Anu-Eerika Viljaselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa yleissopimus kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä.
Esitys
Tasavallan Presidentti valtuuttaa suurlähettiläs Teemu Tannerin tai hänen estyneenä ollessaan lähetystöneuvos Anu-Eerika Viljasen allekirjoittamaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöstä tehdyn yleissopimuksen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen