Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2020/236

« Tasavallan presidentin esittely 21.5.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta (HE 242/2020 vp; EV 44/2021 vp)

HE 242/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Mervi Kuittinen, p. +35 8295530445

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain kuntalain muuttamisesta ja lain varainsiirtoverolain 4 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 26 päivänä toukokuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.