Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/53

« Valtioneuvoston yleisistunto 6.5.2021 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (HE 53/2021 vp; EV 42/2021 vp)

HE 53/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150074
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista ja määrää lain tulemaan voimaan 8 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen