Muutos valtioneuvostossa VNK/2021/52

« Tasavallan presidentin esittely 27.5.2021 10.30

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Esitys

Tasavallan Presidentti vapauttaa pyynnöstä valtiotieteen maisteri, kansanedustaja Matti Vanhasen valtioneuvoston jäsenyydestä ja valtiovarainministerin tehtävästä. Samalla Tasavallan Presidentti siirtää ja määrää tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikon valtiovarainministeriksi sekä nimittää lakimies, oikeustieteen maisteri, kansanedustaja Antti Kurvisen valtioneuvoston jäseneksi ja tiede- ja kulttuuriministeriksi.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.