Viran täyttäminen VNK/2021/60

« Tasavallan presidentin esittely 27.5.2021 10.30

Valtioneuvoston kanslia

Tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön nimittäminen

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Alivaltiosihteeri Timo Lankinen, p. +358 295 160 300

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää tasavallan presidentin kanslian kansliapäällikön virkaan valtiotieteen tohtori Hiski Haukkalan ajalle 1.8.2021–29.2.2024

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.