Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/61

« Tasavallan presidentin esittely 21.5.2021 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta (HE 60/2021 vp; EV 47/2021 vp)

HE 60/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Erityisasiantuntija, esittelijä Laura Nurminen, p. 029 5150008
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vaalilain 9 ja 46 §:ien väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 21 päivänä toukokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen