Tehtävään määrääminen PLM/2021/28

« Tasavallan presidentin esittely 21.5.2021 11.00

Puolustusministeriö

Vaihdoksia ja tehtävään määräämisiä puolustusasiamieskunnassa

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Osastoesiupseeri Sami Roikonen, p. 029 5140442

Asia

a) eversti Asko Heikki Tapani Kopralle puolustusasiamiehen tehtävään Kiinaan ja Etelä-Koreaan annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2021 lukien asemapaikkana Peking ja kommodori Arvi Ilkka Juhani Tavailan määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Kiinaan ja Etelä-Koreaan 1.8.2021 lukien asemapaikkana Peking b) everstiluutnantti Marko Valtteri Kivelälle puolustusasiamiehen tehtävään Saksaan ja Alankomaihin annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2021 lukien asemapaikkana Berliini ja kommodori Misa Arvid Kangasteen määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Saksaan ja Alankomaihin 1.8.2021 lukien asemapaikkana Berliini c) everstiluutnantti Pasi Viljami Saarikoskelle puolustusasiamiehen tehtävään Iso-Britanniaan ja Irlantiin annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2021 lukien asemapaikkana Lontoo ja komentaja Mika Sakari Raunun määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Iso-Britanniaan ja Irlantiin 1.8.2021 lukien asemapaikkana Lontoo d) komentaja Juha Aukusti Tuomiselle puolustusasiamiehen tehtävään Norjaan, Tanskaan ja Islantiin annettujen määräysten peruuttaminen 1.8.2021 lukien asemapaikkana Oslo ja everstiluutnantti Janne Kenneth Kempaksen määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Norjaan, Tanskaan ja Islantiin 1.8.2021 lukien asemapaikkana Oslo e) everstiluutnantti Jyri Tuomas Liukolle puolustusasiamiehen tehtävään Itävallassa annetun määräyksen peruuttaminen 1.8.2021 lukien asemapaikkana Wien ja komentaja Jaakko Samuli Jäntin määrääminen puolustusasiamiehen tehtävään Itävaltaan 1.8.2021 lukien asemapaikkana Wien

Esitys

Tasavallan Presidentti peruuttaa eversti Asko Heikki Tapani Kopralle puolustusasiamiehen tehtävään Kiinaan ja Etelä-Koreaan annetut määräykset 1.8.2021 lukien asemapaikkana Peking ja määrää kommodori Arvi Ilkka Juhani Tavailan puolustusasiamiehen tehtävään Kiinaan ja Etelä-Koreaan 1.8.2021 lukien asemapaikkana Peking peruuttaa everstiluutnantti Marko Valtteri Kivelälle puolustusasiamiehen tehtävään Saksaan ja Alankomaihin annetut määräykset 1.8.2021 lukien asemapaikkana Berliini ja määrää kommodori Misa Arvid Kangasteen puolustusasiamiehen tehtävään Saksaan ja Alankomaihin 1.8.2021 lukien asemapaikkana Berliini peruuttaa everstiluutnantti Pasi Viljami Saarikoskelle puolustusasiamiehen tehtävään Iso-Britanniaan ja Irlantiin annetut määräykset 1.8.2021 lukien asemapaikkana Lontoo ja määrää komentaja Mika Sakari Raunun puolustusasiamiehen tehtävään Iso-Britanniaan ja Irlantiin 1.8.2021 lukien asemapaikkana Lontoo peruuttaa komentaja Juha Aukusti Tuomiselle puolustusasiamiehen tehtävään Norjaan, Tanskaan ja Islantiin annetut määräykset 1.8.2021 lukien asemapaikkana Oslo ja määrää everstiluutnantti Janne Kenneth Kempaksen puolustusasiamiehen tehtävään Norjaan, Tanskaan ja Islantiin 1.8.2021 lukien asemapaikkana Oslo peruuttaa everstiluutnantti Jyri Tuomas Liukolle puolustusasiamiehen tehtävään Itävaltaan annetun määräyksen 1.8.2021 lukien asemapaikkana Wien ja määrää komentaja Jaakko Samuli Jäntin puolustusasiamiehen tehtävään Itävältaan 1.8.2021 lukien asemapaikkana Wien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.