Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/20

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ( HE 12/2021 vp; EV 48/2021 vp)

HE 12/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Essi Rentola, Johtaja p.029 5163155
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdyn sopimuksen ja vahvistaa lain sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen