Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2021/54

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi geenitekniikkalain muuttamisesta (HE 49/2021 vp; EV 62/2021 vp)

HE 49/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Helena Korpinen, Hallitussihteeri p.029 5163317
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain geenitekniikkalain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen