Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/55

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta (HE 65/2021 vp; EV 65/2021 vp)

HE 65/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Eeva Vartio, Hallitussihteeri p.+35 8295047082
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun lain 15 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen