Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/192

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 42/2021 vp; EV 70/2021 vp)

HE 42/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Hallitusneuvos Olli Sorainen, p. +35 8295048022

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta sekä lain Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 14 päivänä kesäkuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.