Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/50

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 55/2021 vp; EV 60/2021 vp)

HE 55/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Eero Salojärvi, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342123
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n muuttamisesta ja lain tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n muuttamisesta annettavan lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annettavan lain tulemaan voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen