Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/50

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n ja tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (HE 55/2021 vp; EV 60/2021 vp)

HE 55/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Tuula Haatainen

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Eero Salojärvi, p. 029 5342123

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n muuttamisesta ja lain tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 3 ja 351 §:n muuttamisesta annettavan lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021 sekä tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annettavan lain tulemaan voimaan 21 päivänä kesäkuuta 2021

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.