Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2020/150

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen merilain muuttamisesta (HE 264/2020 vp; EV 52/2021 vp)

HE 264/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Risto Saari, Liikenneneuvos p.029 5342311
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain merilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen