Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/45

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta (HE 44/2021 vp; EV 64/2021 vp)

HE 44/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Johanna Nyberg, Hallitussihteeri p.029 5150068
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain väliaikaisista toimista rangaistusten täytäntöönpanossa ja tutkintavankeuden toimeenpanossa covid-19-epidemian johdosta ja määrää lain tulemaan voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen