Viran täyttäminen PLM/2021/33

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Puolustusministeriö

Puolustusministeriön osastoesiupseerin viran täyttäminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437
Esitys
Tasavallan Presidentti nimittää puolustusministeriön osastoesiupseerin virkaan (vaativuusluokka 14) sotatieteiden maisteri Antti Korven 1.7.2021-30.6.2024 väliseksi ajaksi.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.