Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/43

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta (HE 69/2021 vp; EV 66/2021 vp)

HE 69/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 7 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen