Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/131

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta (HE 133/2020 vp; EV 49/2021 vp)

HE 133/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Niina Riissanen, Metsäneuvos p.029 5162339
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden tietojenluovutussäännösten muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen