Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2021/11

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta (HE 4/2021 vp; EV 78/2021 vp)

HE 4/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Päivi Kantanen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295048938
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 elokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen