Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/190

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta (HE 253/2020 vp; EV 89/2021 vp)

HE 253/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Tuula Haatainen
Esittelijä
Olli Sorainen, Hallitusneuvos p.+35 8295048022
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ulkomaalaislain muuttamisesta ja määrää lain tulevan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen