Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/53

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vesiliikennelain muuttamisesta (HE 54/2021 vp; EV 77/2021 vp)

HE 54/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Irja Vesanen-Nikitin, Hallitusneuvos p.029 5342544
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vesiliikennelain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen