Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/87

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (HE 77/2021 vp; EV 80/2021 vp)

HE 77/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kurvinen
Esittelijä
Markus Lounela, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162052
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain eräistä maatalouden luopumistuen ansiotulorajaan covid- 19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä ja määrää lain tulemaan voimaan 22 päivänä kesäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen