Tasavallan presidentin asetus OM/2021/88

« Tasavallan presidentin esittely 18.6.2021 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinterveyttä koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinterveyttä koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Samalla kumotaan nykyinen tasavallan presidentin asetus eräiden kasvinterveyden suojelemista koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla (747/2013). Kasvinterveyssäännösten tarkoituksena on kasvintuhoojien maahantulon ja leviämisen estäminen ja kasvinterveyden hyvän tilan ylläpitäminen. Sopimusasetuksen 1 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi, että Ruokavirastolle siirrettäisiin eräitä hallintotehtäviä, jotka kasvinterveyslain soveltamisesta annetun maakuntalain (Ålands författningssamling-niminen lainsäädäntökokoelma 2021:26) 2 §:n nojalla kuuluisivat maakunnan hallitukselle tai muulle maakuntalaissa määrätylle viranomaiselle. Esitys tähtää siihen, että Ruokavirastolla olisi edelleen ne Ahvenanmaan maakunnan hallintotehtävät, jotka Ruokavirastolla on voimassa olevien säännösten mukaan. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1. päivänä heinäkuuta 2021.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen eräiden kasvinterveyttä koskevien hallintotehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen