Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2021/66

« Tasavallan presidentin esittely 13.8.2021 11.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi vanhusasiavaltuutetusta (HE 82/2021 vp; EV 113/2021 vp)

HE 82/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jasmiina Jokinen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150078
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain vanhusasiavaltuutetusta ja määrää lain tulemaan voimaan 19 päivänä elokuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen