Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen PLM/2021/41

« Tasavallan presidentin esittely 13.8.2021 11.00

Puolustusministeriö

Kenraalin virkaan nimittäminen ja tehtävään määrääminen Puolustusvoimissa

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Sinikka Vahvaselkä, p. +358 295 140 431

Asia

Kenraalimajuri Pasi Tapio Välimäen nimittäminen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2022-31.12.2026 ja määrääminen Maavoimien komentajaksi 1.1.2022 lukien

Esitys

Tasavallan Presidentti nimittää kenraalimajuri Pasi Tapio Välimäen kenraalin virkaan ajaksi 1.1.2022-31.12.2026 ja määrää hänet Maavoimien komentajaksi 1.1.2022 lukien

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Ansioyhdistelmä *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.