Valtioneuvoston periaatepäätös TEM/2021/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi (luotettavuusstandardi)

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Kanerva Sunila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047138
Asia
Periaatepäätöksellä asetetaan sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi luotettavuusstandardi, jonka mukaan Suomen sähköjärjestelmässä energiavajeen odotusarvo on enintään 1800 megawattituntia vuodessa ja tehovajeen odotusarvo enintään kolme tuntia vuodessa.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi
Vaikutukset
Periaatepäätöksellä ei arvioida olevan suoria taloudellisia tai ympäristövaikutuksia. Luotettavuusstandardia käytetään sähköjärjestelmän tehoreservin määrän mitoitusperusteena sekä sen arvioimisessa, onko Suomessa sähköresurssien riittävyyteen liittyviä huolenaiheita.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen