Valtioneuvoston periaatepäätös TEM/2021/117

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi (luotettavuusstandardi)

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Kanerva Sunila, p. +35 8295047138

Asia

Periaatepäätöksellä asetetaan sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi luotettavuusstandardi, jonka mukaan Suomen sähköjärjestelmässä energiavajeen odotusarvo on enintään 1800 megawattituntia vuodessa ja tehovajeen odotusarvo enintään kolme tuntia vuodessa.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen sähkön toimitusvarmuuden tavoitetasoksi

Vaikutukset

Periaatepäätöksellä ei arvioida olevan suoria taloudellisia tai ympäristövaikutuksia. Luotettavuusstandardia käytetään sähköjärjestelmän tehoreservin määrän mitoitusperusteena sekä sen arvioimisessa, onko Suomessa sähköresurssien riittävyyteen liittyviä huolenaiheita.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.