Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 VN 79/2021

Istunnon ajankohta 8.7.2021 13.00

8.7.2021 13.37 Päätösluettelo

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.