Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 VN 79/2021

Istunnon ajankohta 8.7.2021 13.00

8.7.2021 13.37 Päätösluettelo

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.