Valtioneuvoston päätös SM/2021/63

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Sisäministeriö

Valtioneuvoston päätös rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Anne Ihanus, p. +358 295 421 608

Asia

Valtioneuvosto teki 11.3.2021 päätöksen rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 19.3.–17.4.2021 covid-19-tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi. Päätökseen on tehty sisällöllisiä muutoksia ja päätöksen voimassaoloa on jatkettu 31.3.2021, 22.4.2021, 20.5.2021, 3.6.2021, 17.6.2021 ja 29.6.2021 tehdyillä päätöksillä. Päätös on tällä hetkellä voimassa 11.7.2021 asti.

 

Rajavalvonta oli palautettuna sisärajoille myös 19.9.2020–18.3.2021 valtioneuvoston 24.9.2020, 1.10.2020, 8.10.2020, 5.11.2020, 19.11.2020, 10.12.2020, 7.1.2021, 22.1.2021, 11.2.2021 ja 18.2.2021 tekemien päätösten mukaisesti sekä 19.3.–18.9.2020 valtioneuvoston 17.3.2020, 24.3.2020, 7.4.2020, 7.5.2020, 20.5.2020, 12.6.2020, 10.7.2020, 23.7.2020, 6.8.2020 ja 20.8.2020 tekemien päätösten mukaisesti.

 

Covid-19-tartuntatautiepidemia jatkuu edelleen. Riittäviä resursseja sisärajavalvonnan korvaavien toimenpiteiden suorittamiseksi ole vielä käytettävissä eikä riittävää rokotekattavuutta ole vielä saavutettu. Tämän vuoksi sekä virusmuunnosten leviämisen ehkäisemiseksi sisärajavalvontaa olisi välttämätöntä jatkaa 25.7.2021 asti.

 

Epidemiologiseen arvioon perustuen 29.6.2021 tehtyä päätöstä muutettaisiin niin, että sisärajavalvonta poistettaisiin Suomen ja Liettuan, Slovenian ja Sveitsin välisestä liikenteestä. Sisärajavalvonta palautettaisiin uudelleen Suomen ja Liechtensteinin väliseen liikenteeseen.

 

Päätöksen sisältö olisi 12.7.2021 alkaen seuraava:

 

Sisärajavalvonta on palautettu covid-19-tartuntatautiepidemiasta Suomen sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvan vakavan uhan edellyttämien toimien vuoksi 25.7.2021 asti Suomen ja Alankomaiden, Belgian, Espanjan, Kreikan, Latvian, Liechtensteinin, Luxemburgin, Norjan, Portugalin, Ranskan, Ruotsin, Tanskan ja Viron välisessä liikenteessä huvialusliikennettä lukuun ottamatta.

 

Henkilöliikenteelle tarkoitetuilla rajanylityspaikoilla sallittuja maahantuloperusteita ovat Suomessa tai muussa EU- tai Schengen-valtiossa asuvien paluu, työmatka sekä muu välttämätön syy.

 

Edellä mainittujen maahantuloperusteiden lisäksi Suomeen voivat saapua henkilöt, joilla on esittää todistus ennen Suomeen saapumista saadusta hyväksyttävästä covid-19-rokotussarjasta tai alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta covid-19-taudista.

 

Sisärajavalvonnan palauttaminen ei vaikuta perustuslain 9 §:ssä turvattuun liikkumisvapauteen, jonka mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan. Jokaisella on myös oikeus lähteä maasta, ellei hänen matkustusoikeuttaan ole matkustuskiellolla tai muutoin lakiperusteisesti rajoitettu.

 

Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan rajanylityspaikkoja ovat

 

Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla:

 

- Karesuvanto, Kolari, Muonio, Pello, Tornio ja Ylitornio: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

 

Suomen ja Norjan välisellä maarajalla:

 

- Karigasniemi, Kilpisjärvi, Kivilompolo, Nuorgam, Näätämö ja Utsjoki: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

 

lentoliikenteessä:

 

- Enontekiön, Helsinki-Malmin, Helsinki-Vantaan, Ivalon, Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemi-Tornion, Kittilän, Kokkola-Pietarsaaren, Kuopion, Kuusamon, Lappeenrannan, Maarianhaminan, Mikkelin, Oulun, Porin, Rovaniemen, Savonlinnan, Seinäjoen, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne - Ahvenanmaan, Hangon ja Helsingin merivartioasemat: henkilöliikenne (vedestä lähtevät ja veteen saapuvat lentokoneet)

 

vesiliikenteessä:

 

- Eckerön, Eurajoen, Färjsundetin, Förbyn, Haminan, Hangon, Haukiputaan, Helsingin, Inkoon, Kalajoen, Kaskisten, Kemin, Kemiön, Kirkkonummen, Kokkolan, Kotkan, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Långnäsin, Maarianhaminan, Merikarvian, Naantalin, Nuijamaan, Oulun, Paraisten, Pernajan, Pietarsaaren, Pohjan, Porin, Porvoon, Raahen, Rauman, Salon, Sipoon, Taalintehtaan, Tammisaaren, Tornion, Turun, Uudenkaupungin ja Vaasan satamat: tavaraliikenne ja henkilöliikenne

 

Saamelaiset voivat ylittää Suomen ja Ruotsin sekä Suomen ja Norjan välisen maarajan myös muualta kuin tässä päätöksessä mainittujen rajanylityspaikkojen kautta. Vastaava oikeus on myös Suomen ja Norjan välisen maarajan rajayhteisöjen asukkailla. Rajayhteisöjen asukkaiden ja saamelaisten edellä mainittu oikeus ei kuitenkaan oikeuta ylittämään rajaa moottorikäyttöisellä ajoneuvolla, lukuun ottamatta maastoajoneuvoja.

 

Suomen ja Norjan välisen maarajan rajanylityspaikat ovat avoinna klo 9.00–21.00 ja Suomen ja Ruotsin välisellä maarajalla Karesuvannon, Kolarin, Muonion, Pellon ja Ylitornion rajanylityspaikat ovat avoinna klo 7.00–21.00. Aukioloajan rajoitukset eivät koske tavaraliikennettä eivätkä sellaista välttämätöntä henkilöliikennettä, jolla on perusteltu tarve rajan ylittämiseen aukioloajan ulkopuolella. Muut rajanylityspaikat ovat avoinna vuorokauden ympäri.

 

Sisärajavalvonta voidaan kohdentaa sisäisen turvallisuuden viranomaisten ja terveydenhuoltoviranomaisten yhteisten uhka- ja riskiarvioiden perusteella valittuihin kohteisiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää rajavalvonnan väliaikaisesta palauttamisesta sisärajoille 29.6.2021 tehdyn päätöksen muuttamisesta ja päätöksen voimassaolon jatkamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Päätöksen mukainen sisärajavalvonta aiheuttaa Rajavartiolaitokselle n. 330 000 euron, poliisille n. 6 500 euron ja Tullille n. 5 000 euron lisäkustannukset viikossa. Rajavartiolaitoksen lisäkustannukset ovat olleet tähän asti 2020–2021 n. 28,1 miljoonaa euroa. Lisärahoitusta on myönnetty n. 22,2 miljoonaa euroa. Sisärajavalvonnasta on aiheutunut 2020–2021 poliisille n. 562 000 euron lisäkustannukset ja Tullille n. 86 000 euron suorat lisäkustannukset. Sisärajavalvonnalla on myös merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutukset kohdistuvat muun muassa liikenteen toimijoihin sekä ulkomaisen matkailukysynnän kautta myös ravintola- ja majoituspalveluihin, kauppaan, rakentamiseen ja elintarviketeollisuuteen. VIRANOMAISET: Rajavartiolaitos vastaa pääosin sisärajavalvonnan suorittamisesta. Päätös edellyttää Rajavartiolaitoksen henkilövoimavarojen kohdentamista muista lakisääteisistä tehtävistä sisärajavalvontaan. Sisärajavalvonta heikentää tilapäisesti Rajavartiolaitoksen suorituskykyä ulkorajoilla ja merellisissä turvallisuustehtävissä. Poliisi ja Tulli osallistuvat sisärajavalvontaan niillä rajanylityspaikoilla, joilla ne muutoinkin toimivat. RAJANYLITTÄJÄT: Siltä osin kuin sisärajavalvonta on palautettu, sisärajan ylittäjien on käytettävä päätöksessä mainittuja rajanylityspaikkoja. Muualta rajan ylittäminen ei ole sallittua ilman rajanylityslupaa. Päätös ei merkitse muutosta velvollisuuteen pitää mukana matkustusasiakirjoja. Ulkomaalaisen maahantulon edellytyksistä säädetään Schengenin rajasäännöstössä ja ulkomaalaislaissa. Jos rajanylityspaikalle saapuu henkilö, joka ei täytä säädettyjä maahantulon edellytyksiä, hänen maahanpääsynsä voidaan estää voimassa olevan lainsäädännön mukaisin perustein.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.