Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/64

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 74/2021 vp; EV 107/2021 vp)

HE 74/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, p. +35 8295530518

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain muuttamisesta, lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 16 ja 34 §:n muuttamisesta, lain eräitä yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä ja lain julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä ja  määrää lait tulemaan voimaan 17 päivänä heinäkuuta 2021

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.