Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/105

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin vuoden 2022 talousarvioesityksen valmisteluun liittyvästä ennakkoarviosta vuodelle 2022 (budjetti; Euroopan unioni)

U 35/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Anna Hyvärinen, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530405
Asia
Komission 8.6.2021 julkaisema Euroopan unionin talousarvioesityksen valmisteluun liittyvä ennakkoarvio vuodelle 2022 muodostaa ehdotuksen Euroopan unionin vuoden 2022 yleiseksi talousarvioksi.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Taloudelliset vaikutukset otetaan huomioon vuoden 2022 kansallisessa talousarvioesityksessä. Valtioneuvoston 12.5.2021 antamassa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2022–2025 on varauduttu 2 505 miljoonalla eurolla Suomen maksuihin EU:lle vuonna 2022. Komission esityksen mukaan Suomen maksut Euroopan unionille vuonna 2022 olisivat 2 495 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen