Muutos johtokunnan kokoonpanossa OKM/2021/47

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetushallituksen johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 30.9.2023 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Kirsi Heinivirta, Suunnittelupäällikkö p.+35 8295330136
Asia
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK on esittänyt, että Mikko Heinikosken tilalle Opetushallituksen johtokunnan jäseneksi nimetään koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinaho. Professori Kirsti Karila on pyytänyt eroa Opetushallituksen johtokunnan varajäsenyydestä 1.8 lukien. Esitetään, että valtioneuvosto myöntää Mikko Heinikoskelle eron Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja Kirsti Karilalle eron Opetushallituksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä 1.8.2021 lukien ja nimeää 2.8.2021 lukien koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinahon Opetushallituksen johtokunnan jäseneksi ja vanhempi tutkija Tuukka Tomperin Opetushallituksen johtokunnan varajäseneksi johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Esitys
Valtioneuvosto myöntää Mikko Heinikoskelle eron Opetushallituksen johtokunnan jäsenen tehtävästä ja Kirsti Karilalle eron Opetushallituksen johtokunnan varajäsenen tehtävästä 1.8.2021 lukien ja nimeää 2.8.2021 lukien koulutus- ja työvoimapoliittinen asiantuntija Kirsi Rasinahon Opetushallituksen johtokunnan jäseneksi ja vanhempi tutkija Tuukka Tomperin Opetushallituksen johtokunnan varajäseneksi johtokunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. muistio