Eduskunnan kirjelmä ja siihen liittyvä lausunto UM/2020/176

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan kirjelmä valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon EK 19/2021 vp – VNS 4/2020 vp johdosta.

VNS 4/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Lähetystöneuvos Sari Annika Rautio, p. 029 5351534

Asia

Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan ulkoasiainvaliokunnan mietinnön (UaVM 1/2021 vp) mukaisen kannanoton: Eduskunta edellyttää, että kaikki eduskuntapuolueet kattava parlamentaarinen seuranta järjestetään myös tulevien turvallisuutta koskevien selontekojen valmistelun yhteydessä.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon johdosta ja ryhtyä kirjelmään sisältyvästä kannanotosta aiheutuviin toimenpiteisiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.