Valtioneuvoston asetus UM/2021/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Ulkoministeriö

1) Valtioneuvoston asetus kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta 2) Valtioneuvoston asetus ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta 3) Valtioneuvoston asetus rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta

Ministeri
Ville Skinnari
Esittelijä
Sari Mäkelä, Lainsäädäntöneuvos p.029 5351446
Asia
Asetuksilla saatetaan voimaan kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemistä tehty yleissopimus, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävä pöytäkirja ja rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja ja lait mainittujen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lait ja asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan sopimusten voimaantulopäivänä 1 päivänä elokuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdystä yleissopimuksesta ja asetuksen ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävästä pöytäkirjasta ja asetuksen rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdystä pöytäkirjasta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen