Suomen ehdokkaan nimeäminen VNK/2021/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Suomen ehdokkaiden nimeäminen kahteen unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Heidi Kaila, p. +35 8295160313

Asia

Suomen ehdokkaiksi kahteen unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään nimetään 1.9.2022 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle oikeustieteen lisensiaatti, ekonomi Heikki Kanninen sekä oikeustieteen kandidaatti, Magister der Rechte, Mastère en Études Juridiques Européennes, varatuomari Tuula Pynnä. Suomen ilmoitettua ehdokkaansa EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksestä yhteisellä sopimuksella kuultuaan ehdokkaiden soveltuvuutta arvioivaa EU:n tason komiteaa.

Esitys

Valtioneuvosto nimeää oikeustieteen lisensiaatti, ekonomi Heikki Kannisen ja oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tuula Pynnän Suomen ehdokkaiksi kahteen unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään 1.9.2022 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *
  2. Lausunto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.