Suomen ehdokkaan nimeäminen VNK/2021/89

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Suomen ehdokkaiden nimeäminen kahteen unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Heidi Kaila, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295160313
Asia

Suomen ehdokkaiksi kahteen unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään nimetään 1.9.2022 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle oikeustieteen lisensiaatti, ekonomi Heikki Kanninen sekä oikeustieteen kandidaatti, Magister der Rechte, Mastère en Études Juridiques Européennes, varatuomari Tuula Pynnä. Suomen ilmoitettua ehdokkaansa EU:n jäsenvaltioiden hallitukset päättävät nimityksestä yhteisellä sopimuksella kuultuaan ehdokkaiden soveltuvuutta arvioivaa EU:n tason komiteaa.

Esitys
Valtioneuvosto nimeää oikeustieteen lisensiaatti, ekonomi Heikki Kannisen ja oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Tuula Pynnän Suomen ehdokkaiksi kahteen unionin yleisen tuomioistuimen tuomarin tehtävään 1.9.2022 alkavalle kuuden vuoden toimikaudelle.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Muistio *
  2. Lausunto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.